7. osztályos kémiatesztek

  Kísérleti eszközök Az atom felépítése
  Az anyagok tulajdonságai és változásai Az elektronburok
  Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok A periódusos rendszer
  A levegő Fémek és nemfémek
  A levegő szennyezése és védelme Elemmolekulák
  Az égés és a tűzoltás Vegyületek - vegyületmolekulák
  A víz Ionok, ionvegyületek
  Az oldatok A kémiai reakció
  Keverékek és oldatok szétválasztása A kémiai egyenlet
  Az oldatok töménysége Redoxireakciók
  A víz alkotórészei Sav-bázis-reakciók
  Az elem és az atom, a vegyjelek Vegyjel-gyakorló
  Az anyagmennyiség VEGYJELEK-ÚJ

Vissza